Емпатійне лідерство: як перетворити емоції у прибуток компанії

Емпатійне лідерство — це робота з людьми з позиції емпатії, тобто здатності ставити себе на їхнє місце, поділяти думки та почуття. Ідея проста: інша людина — не я, вона має право бути собою, а мені як лідеру важливо зрозуміти, як координувати роботу.

Будувати роботу з людьми на емпатії — вигідно для бізнесу. Дослідження підтверджують, що прибутковість організації пов’язана з емоційною компетентністю лідерів. Тому керівникам потрібно вчитися розуміти своїх людей та будувати стосунки у команді, враховуючи особливості кожного. Але як же розвивати емпатійне лідерство?

Вчитися розуміти весь спектр своїх емоцій, як «позитивних», так і «негативних» (розрізняти, приймати та керувати ними).

Подавати команді приклад того, як можна екологічно, без шкоди для відносин та результату проявляти почуття на роботі (навіть складні).

Дотримуватись кордонів у спілкуванні з командою — і своїх, і чужих (проявляти залученість, але не нав’язувати її; не розв’язувати глибокі особисті питання).

Розвивати навички ефективної комунікації, активного слухання, зворотного зв’язку (не лише давати, а й приймати).

Проявляти довіру до команди, давати можливість брати на себе відповідальність за процес та результат.

Вчитися помічати емоції співробітників — за невербальними сигналами та в діалозі.

Коригувати свої моделі поведінки та комунікації з командою, враховувати особливості людей (емоційний стан у складних життєвих ситуаціях, темперамент, потреби).