6 провідних компетенцій керівників майбутнього

Реалії війни показали, наскільки важливі для виживання бізнесу професійні та особистісні якості лідера. Ось якими характеристиками має бути наділений сучасний лідер.

Чітка та зрозуміла комунікація. Це вкрай важлива і необхідна компетенція для керівника. Потрібно взаємодіяти з командою так, щоб у людей «було відчуття, що є та стіна, на яку можна спиратися, коли все навколо вибухає та палає».

Ухвалення швидких рішень в умовах невизначеності. Розуміння контексту, висвітлення нагальних потреб і проблем — коротко та чітко. Вміння організувати постійний збір інформації, її аналіз та швидке прийняття рішень.

Вміння зберегти команду. Війна показала наскільки це важливе і складне завдання. А без команди немає і бізнесу.

Планування як динамічний процес. Необхідно враховувати те, що горизонт планування став набагато ближчим, ніж до війни: мова йде про тижні, а іноді — і про години.

Вміння перебудовувати роботу команди на великій швидкості, не втрачаючи на результатах. В умовах війни провідні позиції зайняли ті, хто швидше адаптувався до нових реалій. Процес переходу до нового стану — це ключовий фокус у менеджменті змін. Процес управління змінами сьогодні має бути включено до обов’язків керівника, як, наприклад, процес визначення цілей та оцінки персоналу.

Щира віра в місію та життєздатність свого бізнесу. Лідери мають бути сталими, послідовними та витривалими, щоб разом зі своїми командами пробігти марафон, бо попереду довгий шлях відбудовування країни та поновлення її економіки.