5 причин чому ваша стратегія не працює

У кожної компанії є своя стратегія, але не у кожної вона працює. Чому?

 

1. Брак чіткості у визначенні цінностей та пріоритетів. Часто першопричина провалів полягає не в тій чи іншій стратегії, а в процесі її формування. У таких випадках стратегія розробляється СЕО разом з фінансовим директором чи головним маркетологом компанії, а далі доноситься до інших керівників. У ситуації, коли не задіяна ціла управлінська команда, неможливо досягти ясності щодо суті стратегії.

 

2. Неефективна управлінська команда. Здебільшого, основою цього є різнобій у комунікаціях керівників щодо стратегії та цінностей, що у підсумку породжує в організації недовіру, низьку зацікавленість у реалізації стратегії, різне розуміння — чим взагалі є стратегія.

 

3. Неефективність стилю управління. Неефективність управління на рівні окремих лідерів проявляється у підході «згори вниз» або в прагненні керівника уникати конфронтації. Все це призводить до того, що керівник практично не знає думок своїх колег та управлінців нижчих рівнів на рахунок того, що не працює та чому.

 

4. Погана координація. Малодієві управлінські команди, члени яких відстоюють інтереси виключно своїх структур, не в змозі дійти згоди щодо способів подолання перепон для ефективної співпраці. Причина таких проблем: в організації відсутня потрібна оргструктура або немає практики ведення відвертих розмов.

 

5. Неефективна комунікація «по вертикалі». Якщо немає ефективної системи руху інформаційних потоків згори вниз і знизу вгору, до нижчих щаблів не доходить комунікація про стратегічні цілі та цінності, а керівники не отримують інформацію щодо перепон для їхнього втілення. У підсумку, замість конструктивної розмови в організації домінує спантеличення.