​Просування бізнес ідей

Просування – це слово у наш час стало вже маркетинговим і соціальним терміном.У маркетингових технологіях під просуванням розуміють зрештою просування товару і послуг. (Навіть якщо просувають бренд, технологію, підприємство, з рештою йдеться про просування товарів і послуг.)

У соціальній сфері під просуванням розуміють підвищення соціального статусу особи (соціальної групи).
У наш час товаром може бути все. Може бути товаром і бізнес ідея. Її цінність залежить від актуальності, етапу розвитку і міри опрацювання.
З іншого боку ідея відбиває думки автора і отже є його характеристикою, елементом атестації.
Таким чином, просуваючи ідею, ви просуваєте свій товар і себе одночасно. Аналогічно буває, звичайно, і у разі інших творів.

Природно, що першим елементом (чинником) просування ідеї є її публікація .
Вашу ідею читають, а Ви стаєте автором. Це вже статус. Але ні в одному видавництві одиничну ідею не опублікують. Можуть опублікувати збірк уідей (якщо їх багато), за ваші гроші. Але як поширювати?Можна, звичайно, опублікувати в Інтернеті на власному сайті або якому-небудь форумі. Але ефект, швидше завсе, буде не великий. Потрібна публікація на спеціалізованому, профільному сайті. А таких сайтів трохи і у кожного свої особливі заморочки.

Другим елементом просування може бути реєстрація ідеї .
При цьому у разі ідеї, реєструватися повинні не просто опис, а такий опис, який дозволить відрізнити вашу ідею від інших і показати її новизну і переваги. Підвищить авторитет ідеї проходження процедури експертизи.Зареєстрована ідея, що має номер і дату публікації, а також що пройшла певну експертизу в очах покупців і громадськості має набагато більшу цінність.
Ще більші ваги надасть форма публікації, що дозволяє чітко виразити суть, відбити цілі, новизну і відмінності ідеї.В результаті такої публікації Ви автор зареєстрованої ідеї,що пройшла експертизу. На підтвердження цього бажано отримати засвідчуючий документ.

Наступним елементом є просування публікації ідеї .
Це досягається згадкою і рекламою цієї публікації в усіх можливих ресурсах Інтернету. При цьому слід брати до уваги спрямованість цих ресурсів і принципи SEO-оптимізації (SEO розшифровується як Search Engine Optimization, що в перекладі означає пошукова оптимізація або ж оптимізація під пошукові машини). Просування можливо також за допомогою ЗМІ. В цьому випадку доведеться писати статті, що включають опис ідеї.
Успішне просування ідеї можливе тільки у разі її постійного вдосконалення і розвитку. Це дозволить робити нові оригінальні публікації і тим самим залучати до неї більше уваги.